Posted April 19, 2023

Organisation Homes for Ukraine 3VA

Location East Sussex

The organisation SCDA is offering generous grants to Ukrainians in East Sussex on the Homes for Ukraine and Family Sponsorship scheme to help you secure your contract with your new landlord and also to buy items for your new home Move On Homes For Ukraine • SCDA (sussexcommunity.org.uk

Організація SCDA пропонує щедрі гранти для українців, що приїхали за програмою Homes for Ukraine та програмою Family Sponsorship, вони допоможуть вам в підписанні договору оренди з новим орендодавцем, а також в придбанні речей для вашого нового житла Move On Homes For Ukraine • SCDA (sussexcommunity.org.uk

Anyone in East Sussex on the Homes for Ukraine and Family Sponsorship scheme can apply for these grants for:

 • Rent money paid in advance
 • Deposit
 • Holding fee
 • Guarantor service
 • Furniture, appliances and items for your home (but no soft furnishings such as bed linen)

Всі, хто приїхали за програмами Homes for Ukraine та Family Sponsorship можуть подати заявку на наступні гранти:

 • Орендна плата за перший місяць
 • Депозит
 • Комісія за резервування житла
 • Порука гаранта
 • Меблі, побутова техніка та речі для вашого будинку (не покриваються такі речі, як постільна білизна, ковдра, рушники та таке інше)

Here are some conditions:

 • The deposit, rent in advance, holding fee are paid directly to your landlord only – and you do not have to repay this to SCDA
 • You can be awarded one grant only
 • The grant will be approved by assessing if the property is affordable for you
 • Proof of being part of Homes for Ukraine or Family Sponsorship scheme is required
 • For the items for your home, you can buy these in secondhand shops that SCDA will direct you to, and the money for these items will be paid directly to these shops only.

Нижче наведені умови отримання грантів:

 • Депозит, орендна плата за перший місяць та комісія за резервування житла сплачуються безпосередньо вашому орендодавцю – і вам не потрібно повертати ці кошти SCDA
 • Ви можете отримати грант лише один раз
 • Грант буде затверджено після оцінки вашої спроможності платити за житло, що ви плануєте орендувати
 • Потрібне підтвердження того, що ви приїхали за програмою Homes for Ukraine або Family Sponsorship
 • Щодо речей для вашого нового житла, ви можете вибрати їх у магазинах секонд-хенду, до яких SCDA вас направить, гроші за вибрані вами товари будуть сплачені безпосередньо магазину.

To apply for these grants, fill this form: SCDA-Move-On-Grant-application-form.doc (live.com) and send it to: moveonhomesforukraine@sussexcommunity.org.uk

Щоб подати заявку на ці гранти, заповніть цю форму: SCDA-Move-On-Grant-application-form.doc (live.com) та надішліть її на адресу: moveonhomesforukraine@sussexcommunity.org.uk

For any more information on these grants and support with moving in your rented home contact SCDA: moveonhomesforukraine@sussexcommunity.org.uk or call 01273 516032

Для більш детальної інформації щодо цих грантів та підтримки у переїзді до вашої нової домівки, будь ласка, зв’яжіться із SCDA: moveonhomesforukraine@sussexcommunity.org.uk або подзвоніть 01273 516032

 

For information and guidance on renting in the UK go to How to rent – GOV.UK (www.gov.uk)

Для отримання інформації та рекомендацій щодо оренди у Великобританії перейдіть за посиланням Як орендувати – GOV.UK (www.gov.uk)

And for any advice, support and information on housing, renting, grants, and for these grants by SCDA, contact us anytime on Ukraine@3va.org.uk

Для отримання будь-яких порад, підтримки та інформації про житло, оренду, гранти та для отримання грантів від SCDA, зв’яжіться з нами в будь-який час за електроною адресою Ukraine@3va.org.uk

< Back

Doing something in the voluntary sector for Eastbourne, Lewes or Wealden?

Submit your post

Get in touch

Enquiries

0300 124 6810

Address

Newhaven Enterprise Centre,
Denton Island, Newhaven,
East Sussex, BN9 9BA